Download The My Live! Rewards® App

Điều khoản sử dụng của Sòng bạc và Khách sạn Live!

SkipToMainContent

Chính sách chứng thực trên mạng xã hội của Sòng bạc và Khách sạn Live!

Cập nhật lần gần đây nhất: Ngày 19 tháng 2 năm 2019 | Phiên bản PDF

Điều khoản sử dụng ứng dụng di động và trang web của Sòng bạc và Khách sạn Live!

Cập nhật lần gần đây nhất: Ngày 12 tháng 5 năm 2020.

NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY (“ĐIỀU KHOẢN”) CHỨA ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI VÀ ĐIỀU KHOẢN KHƯỚC TỪ KHỞI TỐ TẬP THỂ. VUI LÒNG XEM LẠI PHẦN ĐIỀU KHOẢN CÓ TÊN “GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP”. BẠN CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ TRONG KHI BẠN VẪN CÓ THỂ YÊU CẦU KHIẾU NẠI ĐỐI VỚI CHÚNG TÔI, VỚI MỘT SỐ NGOẠI LỆ (VÍ DỤ: NẾU BẠN GỬI MỘT THÔNG BÁO KHÔNG THAM GIA HÒA GIẢI/KHỞI TỐ TẬP THỂ HỢP LỆ NHƯ ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG PHẦN CÓ TÊN "GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP”, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẠN PHẢI TIẾN HÀNH KHIẾU NẠI THEO THỦ TỤC HÒA GIẢI LIÊN KẾT (VÀ KHÔNG THEO TÒA ÁN) VÀ CHỈ TRÊN CƠ SỞ CÁ NHÂN (CHỨ KHÔNG KHỞI TỐ TẬP THỂ).

Chào mừng bạn đến với Điều khoản trực tuyến của Sòng bạc và Khách sạn Live! dành cho trang web này, maryland.livecasinohotel.com, ứng dụng di động Sòng bạc và Khách sạn Live! ("Ứng dụng di động") cũng như các ứng dụng và tính năng khác do Sòng bạc và Khách sạn Live! cung cấp. Trang web này và Ứng dụng di động được đề cập đến trong những Cụm từ sau "Trang web." Cụm từ "bạn," "của bạn,"dùng để chỉ bạn là người dùng Trang web này hoặc bất kỳ khách thăm, người hoặc thực thể nào khác truy cập hoặc sử dụng Trang web này hoặc dịch vụ từ Trang web này. Cụm từ "chúng tôi," "của chúng tôi," hoặc “LCH” dùng để chỉ Sòng bạc và Khách sạn Live! và bất kỳ đối tác, nhà thầu và đại lý của Sòng bạc và Khách sạn Live! cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi. PPE Casino Resorts Maryland, LLC, hoạt động kinh doanh với tên Sòng bạc và Khách sạn Live!.

Bằng cách đăng ký tạo tài khoản hoặc sử dụng bất kỳ trang web, ứng dụng, tính năng hoặc dịch vụ trực tuyến nào mà chúng tôi cung cấp (“Dịch vụ”), bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này, Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi và các điều khoản của bên thứ ba được mô tả bên dưới, vì vậy hãy dành thời gian để đọc và hiểu chúng. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

CHÚNG TÔI CÓ THỂ THAY ĐỔI HOẶC SỬA ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY BẤT CỨ LÚC NÀO VÀ THEO QUYẾT ĐỊNH RIÊNG CỦA CHÚNG TÔI. CHÚNG TÔI SẼ CUNG CẤP THÔNG BÁO VỀ NHỮNG THAY ĐỔI ĐÓ CHO NGƯỜI DÙNG ĐÃ ĐĂNG KÝ BẰNG CÁCH GỬI THÔNG BÁO VỀ SỰ THAY ĐỔI BẰNG EMAIL VÀ BẰNG CÁCH THAY ĐỔI NGÀY “CẬP NHẬT CUỐI CÙNG” BÊN TRÊN. CÁC PHIÊN BẢN TRƯỚC CỦA ĐIỀU KHOẢN VÀ THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI CÓ SẴN Ở ĐÂY (https://www.livecasinohotel.com/terms-and-privacy-archive). VIỆC BẠN TIẾP TỤC SỬ DỤNG BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO SẼ XÁC NHẬN BẠN CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI. BẠN NÊN THƯỜNG XUYÊN XEM LẠI CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐỂ ĐẢM BẢO BẠN HIỂU CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CHO VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI ĐIỀU KHOẢN SỬA ĐỔI, BẠN PHẢI NGỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ XÓA TÀI KHOẢN LCH CỦA MÌNH.

Xin lưu ý: Có thể đôi khi chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ mới hoặc bổ sung có các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng ngoài các Điều khoản này. Trong những trường hợp đó, các điều khoản dành riêng cho dịch vụ mới hoặc dịch vụ bổ sung sẽ kiểm soát ở mức độ có xung đột với các Điều khoản này.