Download The My Live! Rewards® App

Live! Thông báo về quyền riêng tư của Sòng bạc và Khách sạn Live!

Skip to Main Content

Điểm nổi bật trong Thông báo về quyền riêng tư của Sòng bạc và Khách sạn Live!

Chào mừng bạn đến với Thông báo về quyền riêng tư của Sòng bạc và Khách sạn Live! ("Thông báo về quyền riêng tư") dành cho trang web này, [maryland.livecasinohotel.com], ứng dụng di động Sòng bạc và Khách sạn Live! ("Ứng dụng di động") cũng như các ứng dụng hoặc tính năng nào khác mà Sòng bạc và Khách sạn Live! cung cấp đăng liên kết đến Chính sách quyền riêng tư này. Trang web này, Ứng dụng di động và các ứng dụng cũng như tính năng khác được đề cập đến trong Chính sách quyền riêng tư sau là "Trang web." Như được sử dụng trong Chính sách này, Cụm từ "bạn," "của bạn," và "của bạn" ám chỉ bạn là người dùng Trang web này hoặc bất kỳ khách thăm, người hoặc thực thể nào khác truy cập hoặc sử dụng Trang web này hoặc dịch vụ từ Trang web này. Cụm từ "chúng tôi," "của chúng tôi," hoặc “LCH” dùng để chỉ Sòng bạc và Khách sạn Live! và bất kỳ đối tác, nhà thầu và đại lý của Sòng bạc và Khách sạn Live! cung cấp dịch vụ liên quan đến Trang web thay mặt chúng tôi. Thông báo này cung cấp các điểm nổi bật của Thông báo quyền riêng tư đầy đủ hiện áp dụng cho việc thu thập và sử dụng thông tin của LCH từ bất kỳ thiết bị nào được sử dụng để truy cập hoặc kết nối với Trang web. Đạo luật về quyền riêng tư của Người tiêu dùng California (“CCPA”) có thể áp dụng cho chúng tôi, do vậy, chúng tôi cũng cung cấp Thông báo về quyền riêng tư bổ sung của California vì lợi ích của những người đang sống hoặc cư trú tại California.

Thông tin mới?
Thông báo về quyền riêng tư này được cập nhật lần gần đây nhất vào ngày 12 tháng 5 năm 2020

Chia sẻ thông tin
LCH nhận và đôi khi chia sẻ một số Thông tin cá nhân và Thông tin phi cá nhân của bạn. Chúng tôi thu thập thông tin ẩn danh về bạn thông qua Google Analytics và các phương tiện khác, đồng thời chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ khác phục vụ bạn và các nhà cung cấp phân tích dữ liệu giúp chúng tôi biết rõ hơn về khách truy cập trang web và người dùng Ứng dụng di động. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHIA SẺ THÔNG TIN NHƯ THÔNG BÁO RIÊNG TƯ NÀY NÊU RA, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TRANG WEB.

Quảng cáo
Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin ẩn danh và Thông tin cá nhân về bạn cho mục đích quảng cáo, nhưng không phải là Thông tin cá nhân bí mật.

Cách liên hệ với chúng tôi
Bộ phận Pháp lý 7002 Arundel Mills Circle Suite 7777 Hanover, MD 21076
legal@livech.com

Thông tin chúng tôi thu thập và nhận
Chúng tôi thu thập và nhận thông tin về bạn khi bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi và khi bạn truy cập Trang web hoặc sử dụng Ứng dụng di động. Xem toàn bộ Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi, bên dưới, để biết thêm thông tin.

Lựa chọn quyền riêng tư của bạn
Trừ khi bạn chọn tham gia, chúng tôi sẽ không: a. Gửi cho bạn các tin nhắn (SMS) dịch vụ tin nhắn ngắn từ Internet tới điện thoại (tin nhắn văn bản); b. Gửi cho bạn các tin nhắn thương mại của dịch vụ di động (MSCM) được chuyển hướng đến một trong các thiết bị không dây của bạn mà bạn sử dụng làm người đăng ký dịch vụ di động thương mại; hoặc c. Sử dụng theo dõi vị trí địa lý để xác định vị trí thiết bị di động của bạn

Bạn có thể chọn không tham gia: a. Nhận quảng cáo được nhắm mục tiêu hướng đến sở thích cụ thể của bạn, bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ privacy@livech.com; b. Nhận email tiếp thị, bằng cách hủy đăng ký sử dụng liên kết thích hợp trong email tiếp thị; c. Nhận cuộc gọi tiếp thị qua điện thoại, bằng cách yêu cầu chúng tôi đưa bạn vào danh sách không gọi nội bộ của chúng tôi hoặc cho những người không phải là khách hàng của chúng tôi trong 18 tháng trước và những người đã không cho chúng tôi đồng ý trước để gọi, bằng cách đăng ký đến U.S. National Do-Not-Call Registry; d. Chúng tôi chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba, bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ privacy@livech.com

Bạn có thể quản lý cookie bằng cách sử dụng các điều khiển của trình duyệt theo cách mà một số dữ liệu thu thập của chúng tôi sẽ bị loại bỏ.