Download The My Live! Rewards® App

Quy tắc chung

Skip to Main Content

Quy tắc chung

 1. Không cần mua.
 2. Phải có mặt để giành chiến thắng.
 3. Phải từ 21 tuổi trở lên mới được tham gia.
 4. Giải thưởng không thể chuyển nhượng.
 5. Bốc thăm sẽ diễn ra trên Sàn sòng bạc.
 6. Người thắng cuộc chịu trách nhiệm về mọi khoản thuế và/hoặc phí chính phủ liên bang, tiểu bang hoặc địa phương của Hoa Kỳ có thể áp dụng liên quan đến việc nhận giải thưởng.
 7. Việc làm sai lệch bất kỳ thông tin nào sẽ dẫn đến việc không đủ điều kiện.
 8. Người thắng cuộc phải xuất trình bằng chứng nhận dạng bằng cách xuất trình giấy phép lái xe hợp lệ có Số an sinh xã hội hoặc bằng cách điền vào biểu mẫu W9.
 9. Hội viên chiến thắng Live! Reward® phải ký vào mẫu thanh toán giải thưởng để nhận tiền thắng cược của họ.
 10. Nhân viên của Sòng bạc và Khách sạn Live! các công ty mẹ, công ty liên kết và công ty con tương ứng của họ không đủ điều kiện. Ngoài ra, gia đình trực tiếp và thành viên trong gia đình của Nhân viên điều hành, phát triển người chơi và tiếp thị của Live! đủ điều kiện.
 11. Nhân viên của các đại lý quảng cáo và khuyến mại và các đại lý khác phối hợp với chương trình khuyến mãi này và các thành viên gia đình trực hệ của họ, nhân viên MLGCA, đại lý MLGCA và vợ/chồng của họ, không đủ điều kiện.
 12. Gia đình trực hệ được định nghĩa là vợ/chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em và vợ/chồng tương ứng của họ. Hộ gia đình được xác định là sống cùng nơi cư trú với một hoặc nhiều cá nhân nêu trên. Nhân sự điều hành được định nghĩa là bất kỳ thành viên nào trong nhóm giữ chức danh Giám đốc hoặc cao hơn. Nhân viên Phát triển người chơi được định nghĩa là bất kỳ thành viên nào trong nhóm thuộc sơ đồ tổ chức của Phòng Phát triển người chơi. Nhân viên Marketing được định nghĩa là bất kỳ thành viên nào trong nhóm thuộc sơ đồ tổ chức của Phòng Marketing.
 13. Người thắng cuộc phải ký vào một bản phát hành chứng thực rằng họ không phải là bất kỳ người nào trong số những người đã nêu trên.
 14. Không có giá trị khi bị pháp luật cấm.
 15. Mỗi người tham gia và người chiến thắng sẽ bảo đảm và giữ cho Sòng bạc và Khách sạn Live! và Các công ty Cordish Companies không phải chịu bất kỳ thiệt hại, mất mát, khiếu nại hoặc trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ việc người đó tham gia vào chương trình khuyến mãi này. Sòng bạc và Khách sạn Live! và Các công ty Cordish không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ mất mát, hư hỏng tài sản hoặc thương tích cá nhân xảy ra liên quan đến bất kỳ giải thưởng nào.
 16. Bằng cách tham gia chương trình khuyến mãi, mỗi người tham gia đồng ý và thừa nhận rằng họ sẽ tuân thủ các quy tắc, quy định và thủ tục chính thức của chương trình khuyến mãi.
 17. Các nhân viên Marketing của Sòng bạc và Khách sạn Live! sẽ giải quyết mọi tranh chấp.
 18. Ban quản lý, với sự tư vấn của cố vấn pháp lý, có quyền hủy bỏ, thay đổi hoặc điều chỉnh chương trình khuyến mãi mà không cần thông báo.
 19. Sòng bạc và Khách sạn Live! có quyền điều chỉnh kết quả khuyến mãi do bất kỳ sự cố máy móc, lỗi máy tính hoặc nhà điều hành, gian lận hoặc sử dụng sai mục đích khác đối với các tiện nghi hoặc thẻ Maryland Live
 20. Sòng bạc và Khách sạn Live! sẽ không chịu trách nhiệm về việc người bảo trợ không phản hồi về tên của họ được công bố.
 21. Người tham gia có trách nhiệm đảm bảo rằng việc chơi sòng bạc đang được đăng ký trên Thẻ Live! Reward®.
 22. Bằng cách tham gia vào chương trình khuyến mãi này, những người tham gia theo đây cấp cho Sòng bạc và Khách sạn Live! quyền sử dụng tên, ảnh và hình ảnh tương tự của họ liên quan đến việc quảng cáo và khuyến mại các sản phẩm của mình, theo bất kỳ cách nào và trong bất kỳ phương tiện nào, mà không phải trả thêm tiền, vì Sòng bạc và Khách sạn Live! theo quyết định riêng, sẽ được coi là thích hợp hoặc mong muốn. Những người tham gia đồng ý hoàn toàn với việc sử dụng không hạn chế, vĩnh viễn, cho các mục đích bao gồm, nhưng không giới hạn, trưng bày, quảng cáo, bán và thương mại và bao gồm bất kỳ thay đổi hoặc chỉnh sửa nào của bức ảnh nói trên, bao gồm âm bản và bản in được thực hiện từ và bởi Sòng bạc Live! Khách sạn 7, nhân viên, đại lý, khách hàng, người kế nhiệm và người được giao nhiệm vụ mãi mãi.
 23. Người tham gia từ bỏ bất kỳ quyền nào, mà họ có thể có, kiểm tra hoặc phê duyệt các bức ảnh hoặc bản in được tạo ra từ các âm bản, liên quan đến 1) bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào, bất kỳ tài liệu hoặc bình luận nào, 2) bất kỳ ấn phẩm nào sử dụng tên được ký dưới đây, không có tên hoặc tên hư cấu, 3) và sử dụng cho mục đích công khai, minh họa, nghệ thuật thương mại và 4) bất kỳ quảng cáo nào về sản phẩm hoặc dịch vụ.
 24. Những người đã bị đuổi khỏi cơ sở hoặc những người đã yêu cầu Maryland tự loại khỏi cơ sở sẽ không đủ điều kiện để tham gia chương trình khuyến mãi.
 25. Sòng bạc và Khách sạn Live! có quyền thay thế tiền mặt hoặc hàng hóa bán lẻ thành tiền mặt hoặc giải thưởng bán lẻ. Khoản thay thế sẽ có giá trị tiền mặt lớn hơn hoặc bằng giá trị tiền mặt của giải thưởng ban đầu.
 26. Tất cả thời gian khuyến mãi đều là Giờ ban ngày miền Đông.
 27. Có hiệu lực tại Sòng bạc và Khách sạn Live!.
 28. Yêu cầu giải thưởng giành được là trách nhiệm riêng của người chiến thắng.
 29. Bản sao của các Quy tắc này có sẵn tại Sòng bạc và Khách sạn Live!. Sòng bạc và Khách sạn Live!
 30. có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.